Top menu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie czterech usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

22 lipca 2020 roku o godzinie 1430 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się komisyjne otwarcie ofert złożonych na realizację usługi pn.: ”Przygotowanie i przeprowadzenie czterech usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zamawiający oznajmia, że na realizację usługi przeznaczył kwotę 97.000 zł brutto. W terminie określonym w ogłoszeniu tj.: do 22 lipca 2020 r. do godz. 1400   złożonych zostało 6 ofert. Wykaz Wykonawców wraz z proponowaną ceną brutto za realizację usługi szkoleniowej zamieszczamy poniżej.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty brutto w zł

1.

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne ACCEPTUS - Iwona Urbańska

ul. Gościnna 5/25,

20 - 532 Lublin

68 000

2.

Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO

ul. Śródmiejska 4a,

68 - 200 Żary

79 900

3.

Oficyna Profilaktyczna SBC Szkolenia Badania Consulting

ul. Dworcowa 9a/19,

30 - 556 Kraków

103 960

4.

Sun&More Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 25,

71 - 037 Szczecin

134 253

5.

Centrum Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Plac Defilad 1,

00 - 901 Warszawa

73 000

6.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

al. Niepodległości 16/9,

65 - 048 Zielona Góra

114 000

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia