Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymiar czasu pracy 1/1  etatu w przychodni w Słubicach nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pedagoga organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymiar czasu pracy 1/1  etatu  w przychodni w Słubicach nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia