Top menu

Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej - Lubuskie Forum 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu pn. "Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej - Lubuskie Forum 2018".  Forum odbędzie się 28 września 2018 r. w godzinach 10:00-15:30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych , w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej, administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki, a także biznesu.

Szczegółowy program oraz informacje o wydarzeniu znajdziesz tutaj

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia