Top menu

Dotacja celowa pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 158/2099/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”, udzielając dotacji celowej dla Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze w wysokości 3.000 zł, na realizację zadania pn. . „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia