Top menu

XXIII Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach tegorocznych obchodów XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora   ogłasza konkurs pn.: „Lider wsparcia Seniora” - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych,  pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego   Elżbiety Anny Polak.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego, którzy wyróżnili się w swojej pracy działalnością na rzecz Seniorów. Zgłoszenia kandydata dokonuje kierownik/dyrektor placówki.

W konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Regulaminowymi nagrodami w konkursie będą 3 równorzędne nagrody: 3 vouchery po 1000 zł, do wykorzystania w sklepie RTV AGD. Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadsyłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 9 września 2022 r.  na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Bliższych informacji udzielać będą pracownicy jednostki pod numerami telefonów 68 323 18 85 oraz 68 323 18 88.

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia