Top menu

XXIII Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 10 do 15 października 2022 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXIII Lubuski Tydzień Seniora.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora planowana jest na 10 października br. o godz. 10.00 w Teatrze Lubuskim  w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem nagród w konkursie dla lubuskich pracowników socjalnych pn. „Lider wsparcia seniora” pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego oraz spektaklem. 

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXIII  Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Ze względu na sytuację epidemiczną niektóre z wydarzeń w ramach XXIII LTS oraz formuła Inauguracji mogą ulec zmianie.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 23 września 2022 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach.

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną w dwóch wersjach: edytowalnej (word) oraz skan z podpisem dyrektora jednostki na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia