Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5968567

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami II”

28 sierpnia 2014 roku w siedzibie Lubuskiego Oddziału PFRON w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy Województwem Lubuskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ,,Programu wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A.

W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Pan Jakub Piosik.

Na podstawie zawartej umowy, dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w łącznej kwocie 270.420,34 zł, uzyskały:

  1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku na realizację projektu „Podniesienie standardu zabiegów fizjoterapeutycznych dla pacjentów korzystających z usług Szpitala Powiatowego w Drezdenku”– w kwocie 20.925,00 zł.
  2. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr. Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie na realizację projektu „Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON Projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w 2014 roku” – w kwocie 108.026,38 zł.
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze na realizację projektu „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPZOZMSW w Zielonej Górze” - w kwocie 99.273,78 zł.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na realizację projektu „Doposażenie Działu Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” – w kwocie 42.195,18 zł.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia