Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5968590

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami II”

22 października 2013 roku w siedzibie Lubuskiego Oddziału PFRON w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy Województwem Lubuskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ,,Programu wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A.

W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Pan Jakub Piosik.

Na podstawie zawartej umowy, dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w łącznej kwocie 85.188,61 zł., uzyskały:

  1. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności i jakości specjalistycznych usług ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” – w kwocie 6.989,63 zł.
  2. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na realizację projektu „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPSNPCH w Międzyrzeczu celem stworzenia warunków kompleksowej rehabilitacji
    i aktywizacji osób niepełnosprawnych” – w kwocie 42.213,60 zł.
  3. Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na realizację projektu „Rehabilitacja dzieci – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Wojnowie w ramach projektu „Wyrównywania różnic między regionami” - w kwocie 12.345,14 zł.
  4. SP ZOZ w Sulęcinie na realizację projektu „Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny SP ZOZ
    w Sulęcinie” – kwocie 23.640,24 zł.
Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia