Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5968747

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2015 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. podjął uchwałę nr 8/83/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 6 lutego 2015 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w zakładce „Organizacje pozarządowe”

Poniżej zamieszczamy treść uchwały oraz treść ogłoszenia. W celu ułatwienia wypełnienia oferty, zamieszczamy również instrukcję jej wypełnienia.

Załączniki

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia