Top menu

Podsumowanie szkolenia „Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej”

Pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego w dniach 6-7 grudnia br. kolejny już raz mogli uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pn. „Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej”.  Prowadzącą szkolenie była Pani Jolanta Golczyk – Szczygielska -  prawnik, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, członek etatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

W ocenie uczestników szkolenie w ww. zakresie przeprowadzone zostało na wysokim poziomie merytorycznym. Przekazane treści ułatwią pracownikom jednostek pomocy społecznej zastosowanie przepisów Kpa m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania dowodowego a także sposobów weryfikacji decyzji ostatecznych w pomocy społecznej.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia