Top menu

„Dopalacze – palący problem”

to tytuł seminarium, które zostanie zorganizowane przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w dniu 15 grudnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy Pełnomocników lub Koordynatorów gminnych programów profilaktyki uzależnień lub przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Komend Powiatowych Policji oraz Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych z terenu województwa lubuskiego.

Z uwagi na coraz powszechniejsze używanie przez młodzież substancji psychoaktywnych ogólnie nazywanych „dopalaczami” zachodzi konieczność podniesienia umiejętności zawodowych osób, które zajmują się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w terminie do 10 grudnia br. pod nr. tel 068/45-65-477 lub 068/45-65-483.

Program seminarium przewiduje:

Otwarcie seminarium;

 1. Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016Jerzy Teichert -  Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  w Zielonej Górze, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii;
 2. Prawne aspekty kształtowania polityki antynarkotykowej Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura
  ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 3. Psychozdrowotne i społeczne skutki stosowania dopalaczy Dorota Rybczyńska -  profesor DWSE we Wrocławiu, certyfikowany specjalista uzależnień, terapeuta  w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii
  w Zielonej Górze,
 4. Dopalacze – wolny wybór czy uzależnieniekom. Piotr Wiśniewski – Wojewódzka Komenda Policji
  w Gorzowie Wlkp.
 5. Dyskusja, wnioski.

 Serdecznie zapraszamy.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia