Top menu

Oferta współpracy w zakresie realizacji szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zaprasza  do  współpracy osoby zainteresowane realizacją szkolenia  dla pracowników pomocy społecznej, nt. „Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej”.

 Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia:

1) Grupa szkoleniowa : pracownicy  ośrodków pomocy społecznej i  powiatowych centrów pomocy rodzinie, z terenu województwa lubuskiego (2 grupy po 25 osób);
2) Forma szkolenia:   wykład/warsztaty
3) Liczba wykładowców: 1
4) Termin szkolenia:  6 i 7 grudnia 2010r. (2 szkolenia 1-dniowe po 6 godzin dydaktycznych każde);
5) Miejsce szkolenia:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,  sala „Skryba”.

Osoby  zainteresowane realizacją szkolenia prosimy o nadesłanie w terminie do dnia  22 listopada br. w formie elektronicznej  oferty zawierającej: proponowany program szkolenia, kwotę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia oraz krótkiej informacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych  realizatora. Ofertę prosimy przesłać, na  adres: pomoc@lubuskie.pl  Kontakt telefoniczny w sprawie: 68/ 45-65-541, 68/45-65-483.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia