Top menu

Podsumowanie konferencji „Przemoc seksualna wobec dzieci”

W dniu 4 listopada 2010 roku, w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja, pt.: „Przemoc seksualna wobec dzieci”.

Organizatorem konferencji był Departament Polityki Społecznej przy współpracy z Zakładem Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patronat naukowy objął Prof. dr hab.  Zbigniew Izdebski.

W konferencji udział wzięło około 250 osób. Wśród nich byli pedagodzy szkolni,  lekarze, pielęgniarki, pracownicy jednostek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze aresztów śledczych, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, pracownicy naukowi, dydaktyczni  oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bardzo duże zainteresowanie konferencją świadczyło o ogromnej wadze problemu, ale również o możliwości wysłuchania wystąpień wybitnych specjalistów zajmujących się tą problematyką.

Pan prof. dr hab. Zbigniew Izdebski mówił o skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, formach przemocy, objawach przemocy seksualnej oraz inicjatywach na rzecz dzieci ofiar przemocy seksualnej, w tym min. o powołaniu Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Dzieci Krzywdzonych.
Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu Pani prof. dr hab. Marii Beisert z Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która w swoim wystąpieniu wskazała  drogę ku ocaleniu dziecka, nawet wtedy, kiedy doświadczyło ono przemocy seksualnej.

Aspekty medyczne dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawiła Dr n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera  z Kliniki Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

O emocjonalnych konsekwencjach krzywdzenia dzieci mówiła Pani mgr Jolanta Zmarzlik  z Fundacji „Dzieci Niczyje”. Podkreśliła, iż obowiązkiem wszystkich profesjonalistów zajmujących się dziećmi i rodzinami, jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, przerwania doświadczanej przez nie krzywdy oraz odbudowanie prawidłowej więzi z najbliższymi.

Z zaciekawieniem wysłuchano wykładu  Pana prof. dr. hab. Kazimierza Pospiszyla,  z Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który mówił o „uwodzicielskim” dziecku i jego uwodzicielu. Pan Profesor mówił o wieloznaczności pojęcia „uwodzenia”, specyfice dziecięcej seksualności, a także o wyznacznikach skutecznej resocjalizacji.

W programie konferencji nie mogło zabraknąć kwestii prawnych dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Przedstawiła je Pani mgr Anna Huzarska , Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze. Natomiast działania środowiskowe na rzecz pracy z dziećmi – ofiarami przemocy, przedstawiła Pani mgr Jolanta Danielak   reprezentująca „PRO-ECPAT” Stowarzyszenie do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią.

Podsumowując konferencję, Profesor Zbigniew Izdebski stwierdził, iż pomimo podejmowanych od wielu lat przez różne instytucje i organizacje społeczne działań na rzecz przeciwdziałania  zjawisku przemocy seksualnej wobec dzieci,  nie możemy być z nich w pełni zadowoleni. Konieczne jest interdyscyplinarne podejście do  tego trudnego problemu.

 

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia