Top menu

Podsumowanie szkolenia "Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce..."

W dniach 25-26 października br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyło się szkolenie nt.: „Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Działania na rzecz powrotu wychowanków domów dziecka do rodzin naturalnych”, w którym uczestniczyli pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, z terenu województwa lubuskiego.

Zajęcia przeprowadził Pan Marek Oziemkowski, socjolog, specjalista w zakresie  organizacji pomocy społecznej, Kierownik Działu Opieki Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Celem szkolenia było udoskonalenie umiejętności pracy z rodziną naturalną
z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej więzi interpersonalnej i systemowego ujęcia rodziny; wzbogacenie wiedzy w zakresie diagnozowania sytuacji rodzinnej; planowania działań w pracy z rodziną naturalną oraz  ewaluacji pracy z rodziną.

W ocenie uczestników szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym. Wskazano także na jego bardzo dobrą organizację. Nie bez znaczenia była miła atmosfera, w jakiej przebiegało szkolenie, którą stworzyli  sami uczestnicy.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia