Top menu

Szkolenie dla pedagogów szkolnych z terenu województwa lubuskiego nt.:„Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”.

Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że w dniach 15-16 listopada 2010r.  zorganizowane zostanie szkolenie dla pedagogów szkolnych z terenu województwa lubuskiego nt.:„Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”.

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów, warsztatów, w wymiarze 15 godzin.
Koszty szkolenia pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w  Zielonej Górze. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do dnia 9 listopada 2010r.  (na załączonej karcie), faksem nr:  068 325-50-69.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc (grupa 50 osób), o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W celu uniknięcia ponoszenia przez Organizatora nieuzasadnionych kosztów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ewentualnych rezygnacji, bądź skierowanie na szkolenie innej osoby.
Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl  – do 10 listopada 2010r.

Kontakt w sprawie szkolenia z Panią Izabelą Siminską, tel. 068 45 65 483.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia