Top menu

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – wyniki otwartego konkursu

W dniu 26 października br. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadanie „zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację działań wypoczynkowo – terapeutycznych”.

W otwartym konkursie wyłoniono ofertę Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Gorze pn. „Zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację działań wypoczynkowo -terapeutycznych pn. „Kolorowy Biwak - program działań socjoterapeutycznych”. Wartość dofinansowania wynosi 40.000 zł.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia