Top menu

XXI Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 12 października 2019 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXI Lubuski Tydzień Seniora, pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpocznie się 7 października br. o godz. 1100   w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem tysięcznej Lubuskiej Karty Seniora oraz musicalem z piosenkami Edith Piaf.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 27 września 2019 r. informacji o własnych planowanych inicjatywach oraz zgłaszania osób, które będą uczestniczyć w uroczystej inauguracji XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach:

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 1 (jst);

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 2 (ngo).

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać  na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Prosimy również o przesyłanie formularzy w formie edytowalnej na powyższy adres e-mail.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

https://gazetalubuska.pl/

https://www.zachod.pl/

https://gorzow.tvp.pl/

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia