Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 3501850

Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej

12.09.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2017 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ROKU 2017

29.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym dofinansowanie otrzymuje 17 podmiotów.

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej i społecznej

15.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych w 2017 r. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót.

Dofinansowania udzielone ze środków PFRON w 2015 r.

24.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Szczegółowy podział kwoty 1.671.298 zł przedstawia załączone poniżej zestawienie.
Dofinansowania udzielone ze środków PFRON

Dofinansowanie robót budowlanych zw. z dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1940) do zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, należą roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowania udzielone ze środków PFRON na rok 2014

11.04.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

07.11.2013

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że 30 listopada br. mija termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Szczegółowy podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

07.05.2012

2 maja 2012 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego podjęta została uchwała w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 425 209,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia