Top menu

Menu

 

Licznik odwiedzin: 4202878

Badania

Newsletter nr 1/2013 OIS Zielona Góra

09.01.2013

Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze zachęca do zapoznania się z pierwszym numerem Newslettera w 2013 r.

Raport "Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych"

02.01.2013

Obserwatorium Integracji Społecznej, w ramach projektu systemowego "Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , prowadząc działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przeprowadziło badanie pn."Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego" .

Diagnoza pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego

31.12.2012

Obserwatorium Integracji Społecznej, w ramach projektu systemowego "Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , prowadząc działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wykonało projekt badawczy pn. "Diagnoza systemu pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r."

Newsletter nr 3 OIS Zielona Góra

08.10.2012

Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze zachęca do zapoznania się z trzecim numerem Newslettera.

Newsletter nr 2 OIS Zielona Góra

08.02.2012

Obserwatorium Integracji Społecznej zachęca do zapoznania się z drugim numerem Newslettera.

Raport z badania wolontariatu

12.01.2012

Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską wpisując się w działania popularyzujące ideę aktywności wolontarystycznej a także zmierzające do zdiagnozowania zasięgu tego zjawiska, przeprowadziło badanie nt. "Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej województwa lubuskiego" .

"Bilans potrzeb województwa lubuskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. wraz z załącznikami"

28.02.2011

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 lutego 2011 r. przyjął „Bilans potrzeb województwa lubuskiego w zakresie pomocy społecznej na rok 2011”, który jest wynikiem realizacji ustawowego zadania samorządu województwa określonego w art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1326 z późn. zm.).

Raport - Instytucje Wobec Potrzeb Ludzi Starszych w Województwie Lubuskim

05.10.2010

Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych przeprowadziło na terenie Województwa Lubuskiego badanie ankietowe nt. „Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych”.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia