Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 4672522

Aktualności

Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

25.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie usługi obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

20.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 21.02.2020 r., na usługę pn.: Świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, informuje, że zostały wybrana oferta dla poszczególnych części:

Część A - Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Eden” na kwotę 877,50 złotych zł brutto,

Część B - Restauracja Hotel Baranowski Tadeusz Baranowski na kwotę 1 050,00 zł brutto,

Część C - Tomaszem Hołyńskim i Karoliną Puszko „Łubu Dubu” na kwotę 1 050,00 zł brutto,

Część D - Spółdzielnią Socjalną „Nasze Zaodrze” na kwotę 1 200,00 zł brutto.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ JEDNODNIOWYCH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH

05.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 20.02.2020 r., na usługę pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu  informuje, że została wybrana oferta - Edukacja Społeczna Beata Pawłowicz na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

21.02.2020

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zapytanie ofertowe

20.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu.

Zaproszenie do oszacowania usługi cateringowej

10.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację u sług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

10.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na Kompleksową organizację jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

20.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jestŚwiadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań” realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn.:. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi Priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie KLIKNIJ TUTAJ

Zaproszenie do oszacowania usługi doradcy i prowadzenia spotkań

03.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów za świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań

 

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia