Top menu

Aktualności

Bezpłatne porady prawno-socjalne w ramach projektu pn.: „Azymut Samodzielność”

13.08.2019

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach  projektu pn.: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łokietka 35/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

15.07.2019

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:"Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łokietka 35/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski" znajduje się na stronie bip.rops.lubuskie.pl

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”- NOWY TERMIN

05.04.2019

 Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 08.04.2019r. do godz. 15.00

 Formularz cenowy prosimy wysłać na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl  lub i.szwarc@rops.lubuskie.pl  

 . 

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”

27.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Azymut-Samodzielność”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w   ramach   II  Osi   priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zaprasza do oszacowania wartości usługi pn. Świadczenie usług doradcy gminnego.

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

07.03.2019

Zgodnie z założeniami projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

18.01.2019

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego przez Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. Azymut – Samodzielność najkorzystniejszą ofertę złożyła Fundacja SYNAPSIS.

Wizyta studyjna w ramach projektu "Azymut - Samodzielność" - Dania 3-6.09.2018 r.

16.10.2018

W dniach 03-06 września 2018r. ramach projektu pn. „Azymut–Samodzielność” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zrealizowana została czterodniowa zagraniczna wizyta studyjna do Danii. 

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia