Top menu

Aktualności

Wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

18.01.2019

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego przez Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. Azymut – Samodzielność najkorzystniejszą ofertę złożyła Fundacja SYNAPSIS.

Wizyta studyjna w ramach projektu "Azymut - Samodzielność" - Dania 3-6.09.2018 r.

16.10.2018

W dniach 03-06 września 2018r. ramach projektu pn. „Azymut–Samodzielność” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zrealizowana została czterodniowa zagraniczna wizyta studyjna do Danii. 

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia