Top menu

Procedura kwalifikacyjna kandydatów do przysposobienia

Zgodnie z opracowaną procedurą, kwalifikacja kandydatów do przysposobienia obejmuje: 

1/  etap wstępny : rozmowa informacyjna; złożenie dokumentów;

2/  etap diagnostyczny : wywiad adopcyjny; badania psychologiczne;

Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji osobistych,

- motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;

- wywiadu adopcyjnego.

Tylko pozytywna wstępna ocena pozwala na skierowanie kandydatów na szkolenie.

3/ etap szkoleniowy : szkolenie i wydanie świadectw ukończenia szkoleniu;

4/ etap kwalifikacyjny : wydanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia