Top menu

Działalność publicznych ośrodków adopcyjnych

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.), Ośrodki Adopcyjne w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze podejmują działania na rzecz rodzin przysposabiających oraz adopcyjnych w zakresie:

  • prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
  • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego kandydatom do przysposobienia dziecka;
  • organizowania szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
  • pomocy psychologicznej udzielanej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
  • pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, oraz rodzinom naturalnym, których dzieci zostały przysposobione; 
  • wspierania osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, m.in. w zależności od potrzeb, poprzez organizowanie grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych.
Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia