Top menu

Działalność publicznych ośrodków adopcyjnych

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.), Ośrodki Adopcyjne w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze podejmują działania na rzecz rodzin przysposabiających oraz adopcyjnych w zakresie:

  • prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
  • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego kandydatom do przysposobienia dziecka;
  • organizowania szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
  • pomocy psychologicznej udzielanej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
  • pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, oraz rodzinom naturalnym, których dzieci zostały przysposobione; 
  • wspierania osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, m.in. w zależności od potrzeb, poprzez organizowanie grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych.
Marzec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia