Top menu

LUBUSKA SPOŁECZNA RADA SENIORÓW

Powołano skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

04.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku powołano skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Powołujemy Lubuską Społeczną Radę Seniorów

01.08.2016

Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. 
Podjęcie uchwały i powołanie Rady przyczyni się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne regionu. Rada zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia, wzmocni więzi międzypokoleniowe, a tym samym działania Rady przyczynią  się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Członkowie Rady będą służyli wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych. 

Skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

12.03.2018

Zarządzeniem nr 97/2017  z dnia 23 sierpnia 2017 roku (zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów) Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak powołała następujący Skład Rady:

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia