Top menu

LUBUSKA SPOŁECZNA RADA SENIORÓW

Inauguracyjne Posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

12.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem inauguracyjnego posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, które odbyło się 9 grudnia br. w Sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Dnia 1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Powołano skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

04.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku powołano skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Powołujemy Lubuską Społeczną Radę Seniorów

01.08.2016

Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. 
Podjęcie uchwały i powołanie Rady przyczyni się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne regionu. Rada zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia, wzmocni więzi międzypokoleniowe, a tym samym działania Rady przyczynią  się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Członkowie Rady będą służyli wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych. 

Skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

12.03.2018

Zarządzeniem nr 97/2017  z dnia 23 sierpnia 2017 roku (zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów) Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak powołała następujący Skład Rady:

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia