Top menu

Zespół Projektu „Dla rodziny” zaprasza do udziału w szkoleniu

Zespół Projektu „Dla rodziny” serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu wyjazdowym pt. „Interdyscyplinarne forum rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i służb je wspierających”  zorganizowanym w ramach projektu finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pn. „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

W załączeniu: Zaproszenie na szkolenie, Informację o projekcie List Intencyjny  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz dokumenty rekrutacyjne - Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o zatrudnieniu, Formularz zakwaterowania ).

 Wszelkie zapytania prosimy kierować do Zespół Projektu ,,Dla rodziny”: tel. kom.:  +48 726-211-214, e-mail: szkolenia@sosdlarodziny.com , strona: www.sosdlarodziny.com

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia