Top menu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Świadczenia usług doradczych - Ekspert ds. pracy z rodziną w obszarze pomocy społecznej” w ramach projektu „Kooperacja -  efektywna i skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia