Top menu

Zaproszenie do złożenia oferty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych, których lista zamieszczona jest na załączniku nr. 1.

Ofertę prosimy nadsyłać na załączonym druku (zał. nr 7) w terminie do 17.12.2020 do godz. 10.30 na adres mailowy l.krzyskow@rops.lubuskie.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Panem Łukaszem Krzyśków tel. 68 323 19 29.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia