Top menu

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania usług cateringowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania  usług cateringowych:

1. Usługa A - Konferencja pn. „Co nas wypala?” z zakresu przeciwdziałania narkomanii , która odbędzie się 7 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

2. Usługa B - Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego, które odbędą się 3 grudnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

3. Usługa C - Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”, która odbędzie się 27 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Wykonanie  usług cateringowych musi być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Oferent ma prawo złożyć 1 ofertę na każdą z usług (A, B i C).

Wypełnione oferty  należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityku Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz. 15:30 na formularzu odpowiedzi.

Oferty należy składać z dopiskiem: Oferta na zorganizowanie  usług cateringowych:

1) Usługa A - Konferencja pn. „Co nas wypala”,

2) Usługa B - Mikołajki dla dzieci,

3) Usługa C – Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.

Wycena stanowi podstawę do wyboru oferenta. Propozycje wykonawców złożone po terminie - nie zostaną rozpatrzone w postępowaniu.

Załączniki:

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia