Top menu

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania  2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.:

a) „Przemoc wobec dziecka”,

b) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do projektu umowy.

Propozycje cenowe  należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityku Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 oraz zaparafowany projekt umowy.

Oferty należy składać z dopiskiem: Oferta na zorganizowanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową:

a) „Przemoc wobec dziecka”,

b) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

Wycena stanowi podstawę do wyboru oferenta. Propozycje wykonawców złożone po terminie - nie zostaną rozpatrzone w postępowaniu.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia