Top menu

Zaproszenie do składania ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie”, w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.
Ogłoszenie wraz z znacznikami dostępne jest  TUTAJ

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia