Top menu

Zaproszenie do składania ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie”, w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.
Ogłoszenie wraz z znacznikami dostępne jest  TUTAJ

Wrzesień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Multimedia