Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.

Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy i wniesione do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Termin realizacji zamówienia i dostawy – grudzień 2018 r.

Termin i sposób płatności – 14 dni, przelew.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Oferta winna być złożona na załączniku nr 1 w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na artykuły biurowe - stanowiący załącznik nr 2, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@rops.lubuskie.pl

Termin nadsyłania ofert – do dnia 10 grudnia 2018 r., do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. 68 32 31 925.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia