Top menu

Zaproszenie do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej do Danii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej  do Danii (organizacja 3 spotkań/wizyt w placówkach zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanym do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera). w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr  1) oraz formularz cenowy (zał. nr  2)  znajduje się poniżej.

Formularz cenowy – należy przesłać do dnia 21 maja 2018 r. (do godz. 15.00) na adres e-mail:

i.szwarc@rops.lubuskie.pl

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia