Top menu

Zaproszenie do oszacowania kosztów usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 16.01.2020 r. na adres e-mail k.lozinski@rops.lubuskie.pl lub sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 19 27.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia