Top menu

Zaproszenie do oszacowania

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

I.  Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1

II.  Kod CPV – 85121270-6

III.  Harmonogram realizacji zamówienia

Od wrzesień 2019 r. do marca 2020 r.

IV. Miejsce realizacji usługi:

a) Świebodzin,

b) Strzelce Krajeńskie,

c) Słubice.

V. Forma prawna świadczenia usługi przez Wykonawcę to umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.

VI. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 9 sierpnia 2019r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl.

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia