Top menu

Zapraszamy na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Bezpłatne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

SZKOLENIA 2 – dniowe:

 
1. Dla kadry zarządzającej w III dekadzie lutego 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
   a)   Wzmacnianie pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Superwizja pracy wsparciem w realizacji zadań pracowników.
   b)   Zarządzanie motywacją pracownika, ocena pracownika, rozwiązywanie konfliktów w zespole, efektywna rola i zadania kadry kierowniczej.
2. W zakresie kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w II dekadzie marca 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
  a)   Metoda dialogu motywującego jako metoda pracy z dziećmi.
3. Dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji w I dekadzie kwietnia 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
  a)   Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (m.in. policja, oświata, zdrowie), celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach.
  b)   Zadania sądów, kuratorów, organów państwowych i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.
SZKOLENIA 3 – dniowe:

1.  W zakresie kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w III dekadzie kwietnia 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
  a)   Praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji.
2. Na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel w II dekadzie maja 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
  a)   Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (m.in. policja, oświata, zdrowie), celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach,
  b)   Zasady tworzenia lokalnych strategii społecznych - wybór partnerów i zakresy zadań (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele). Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny,
3. Dla kadry zarządzającej w I dekadzie czerwca 2020 r. Tematem szkolenia będzie:
 c)   Współpraca z innymi szczeblami samorządu w realizacji zadań. Zasady partnerstwa i jak je skutecznie wdrażać w pracy z rodzinnymi formami pieczy zastępczej,
 d)   Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami,
 e)   Kontrola zarządcza (m.in. organizacja skutecznych przepływów informacyjnych),

Szczegółowe terminy już wkrótce zostaną umieszczone na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI .

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online:

Wypełnij formularz

Dodatkowe informacje na temat szkoleń uzyskać można pod adresem: k.lozinski@rops.lubuskie.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 (68) 323 19 27

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia