Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu: 

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na dwóch edycjach szkolenia: w dniu 25.10.2017r. w godz. 11.00-12.30 oraz 02.11.2017r.  lub 09.11.2017r. ( termin zostanie potwierdzony do 13.10.2017r.) w godzinach 14:30 – 16:00, w siedzibie ROPS  Aleja Niepodległości 36 w Zielonej Górze, dla dwóch  grup liczących po 16 osób.

Realizacja usługi w formie umowy o dzieło.

Osoba wykonująca usługę powinna spełniać wymogi w zakresie wykształcenia zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, tj. posiadająca ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Koszty oszacowania usługi prosimy przesłać w terminie do 16.10.2017r. do godz. 15.00 na adres mailowy sekretariat@rops.lubuskie.pl  

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 29/30.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia