Top menu

XX Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) uprzejmie informuje, że w dniach od 8 do 13 października 2018 roku na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XX Lubuski Tydzień Seniora (LTS) pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

8 października br. w Sali Koncertowej Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się uroczysta inauguracja tegorocznych jubileuszowych obchodów LTS. Uroczystość poprzedzona zostanie Mszą Św. w intencji seniorów odprawioną w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze.

Ponadto Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Województwo Lubuskie za 100 lat” – szczegóły tutaj  

Na stronie internetowej ROPS oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Lubuskiego zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie informacji o własnych planowanych inicjatywach w terminie do 10 września 2018 r.

Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do podpisania Informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem.

  

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia