Top menu

XIX Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 16 do 21 października br. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XIX Lubuski Tydzień Seniora pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego.

W ramach tegorocznych obchodów realizujemy następujące przedsięwzięcia:

- I Lubuski Sejmik Seniorów, który zainauguruje XIX Lubuski Tydzień Seniora. Uroczystość odbędzie się w dniu 16 października br. o godz. 1100 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Celem XIX LTS jest zintensyfikowanie działań na rzecz włączenia osób starszych do realizacji polityki senioralnej w województwie lubuskim. I Lubuski Sejmik Seniorów pozwoli na wymianę doświadczeń, integrację środowiska lokalnego oraz podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz osób starszych. (Z powodu ograniczonej liczby miejsc w Sali Sejmiku będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń na inaugurację).

- konkurs plastyczny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Odkrywamy lubuską krainę z babcią, dziadkiem” ogłoszony przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Termin nadsyłania prac wraz z dokumentacją dotyczącą konkursu upływa z dniem 22 września 2017 r.

- publikację na stronach internetowych ROPS oraz Województwa Lubuskiego programu obchodów XIX LTS w województwie lubuskim. Prosimy zatem o nadsyłanie własnych propozycji programowych w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Dokumenty związane z konkursem plastycznym oraz karta zgłoszenia uczestnictwa w lokalnych obchodach XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora są do pobrania poniżej:

Powyższe dokumenty po wypełnieniu prosimy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Informacji na temat ww. działań udzielać będą pracownicy jednostki pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 87.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych inicjatywach. 

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia