Top menu

W czterech językach o profilaktyce koronawirusa i aktualnych zaleceniach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) , przygotował materiały z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy.

Materiały przygotowane są w czterech językach (polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim) i obejmują:

  • Informacje o koronawirusie,
  • Aktualne zasady i ograniczenia,
  • Gdzie szukać pomocy,
  • Informacje o Tarczy Antykryzysowej.

Celem pakietu informacyjnego jest wsparcie wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć informacyjnie cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których, w tych niełatwych dla każdego czasach, osoby te mogą się zwrócić. Dzięki współpracy z poznańskim Migrant Info Point przygotowany materiał dostępny jest w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Wszystkie pliki umieszczamy poniżej w formacie plików PDF. Uprzejmie prosimy Państwa o wydrukowanie i umieszczenie w widocznym miejscu podanych informacji, umieszczenie komunikatu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz każdą dalszą dystrybucję do i wśród osób mogących potrzebować pomocy.

Język polski:

English / Język angielski:

Українська / Język ukraiński:

Русский / Język rosyjski:

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia