Top menu

VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

W dniu 12 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta  Anna Polak.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie m.in. sytuacja psychologiczna przyszłych rodziców adopcyjnych, oraz stratach, których doświadczyli związku z niemożliwością posiadania własnego potomstwa. Omówiona zostanie również szeroko rozumiana tożsamość dziecka. Będzie to również możliwość spotkania się z rodziną adopcyjną, która podzieli się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z przysposobieniem dziecka. Na koniec omówione zostaną wyzwania jakie stoją obecne przed ośrodkami adopcyjnymi w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszych zaproszonych gości, którymi będą:

Pani Aleksandra Nowak (dr n. hum., psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 1997 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w M. H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.), która na konferencji przedstawi prezentację  pt. „Podróż w oczekiwaniu na dziecko. Wyobrażenia, nadzieje i straty w drodze do rodzicielstwa”.

Pani Anna Krawczak (kulturoznawczyni, antropolożka i doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Przez wiele lat sprawowała funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Pani Dominika Kuźnicka - Błaszkowska (doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem do prywatności, w szczególności jego realizacją w społeczeństwie cyfrowym, wyzwaniami globalnymi w zakresie praw człowieka i obywatela, dostępem do informacji publicznej, a także realizacją praw człowieka w państwach Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Indii.

Pani Anna Wójcik (pedagog. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego ,Filia w Sosnowcu. Koordynator Ogólnopolskiej Koalicji Ośrodków Adopcyjnych. Brała udział w pracach Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka do opracowania standardów procesów adopcyjnych. Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Adopcji. Konsultant merytoryczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach).

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych, sądów rejonowych, zespołów kuratorskiej służby sądowej, ośrodków pomocy społecznej oraz rodzin adopcyjnych i osób rozważające przysposobienie.

Chętnych do udziału , prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału do dnia 8 listopada pod nr tel. 957-390-387 lub 957-259-965.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia