Top menu

V EDYCJA KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

8 września 2020 r., ruszyła V edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Ka ndydatów można zgłaszać w dwóch kategoriach konkursowych:

I.  PES W KORONIE

W powyższej kategorii aż trzech Laureatów zdobędzie tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego , statuetkę oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii II otrzyma tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz statuetkę.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: sam podmiot, który chce wziąć udział
 w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Ważną informacją jest również to, że zarówno laureaci, jak i podmioty wyróżnione, w ubiegłorocznych edycjach, dopuszczone są do udziału w tegorocznym konkursie.

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego pod linkiem TUTAJ KLIK  

Ponadto, w załączeniu do Regulaminu konkursu, dostępny jest  formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 36).

Więcej o konkursie oraz Regulamin konkursu , dostępny jest TUTAJ KLIK  

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia