Top menu

Szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Wydział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej", rozpoczyna nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi, które rozpocznie się 2 grudnia 2017 r.

Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest w ramach czterech makroregionów. Czwarty makroregion obejmuje m.in.: województwo lubuskie 40 osób i będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi , na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r. w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zachęcamy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu naszego województwa do wzięcia udziału w w/w szkoleniu.

Rozpoczęcie rekrutacji od 2 listopada do 15 listopada br.

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają:

Agnieszka Ponikowska lub Marta Felusiak

Tel. 77/ 44 15 250 wew. 20

mail: a.ponikowska@rops-opole.pl

mail: m.felusiak@rops-opole.pl

Informacje nt specjalizacji II stopnia oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej:   www.rops-opole.pl

Czerwiec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia