Top menu

Szkolenie z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie prowadzi rekrutację na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 

Szkolenia są bezpłatne, gdyż są finansowane w ramach projektów PO WER. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.  

Dostępne są następujące specjalizacje:

  1. szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Miejsce szkolenia: WARSZAWA)
  2. szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy (Miejsce szkolenia: KATOWICE)
  3. szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność:  praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub praca socjalna z osobami uzależnionymi (Miejsce szkolenia: SZCZECIN)

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie  oraz zwrot kosztów dojazdu, noclegi.

Prosimy o przekazanie informacji do wszystkich podległych i współpracujących instytucji zainteresowanych tematyką.

Więcej informacji http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/  i zapisy https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

WARSZAWA mail: 

warszawa@wspkorczak.eum.szydlowska@wspkorczak.eu

KATOWICE mail:

 katowice@wspkorczak.eu

SZCZECIN mail: 

szczecin@wspkorczak.eu

  

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia