Top menu

Szkolenie pn. „Przemoc wobec dziecka” 24 – 26. 09. 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno - warsztatową pn. „Przemoc wobec dziecka”, które odbyło się 24 - 26 września br. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze.

W szkoleniu wzięło udział 20 uczestników - przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Realizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Szkolenie przeprowadził Pan  Jerzy Rzymek - prawnik, policjant, pomysłodawca stworzenia punktów interwencji kryzysowej funkcjonujących przy jednostkach policji i zwalczających przestępczość narkotykową oraz pomieszczeń określanych mianem „Niebieskich Pokoi”, które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju; współpomysłodawca stworzenia struktur  do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Doświadczony wykładowca, konsultant i praktyk.

Szkolenie było finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia