Top menu

Szkolenia dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

SZKOLENIE 3 – dniowe:

W zakresie kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami  

Termin: Danków 07-09 września 2020 r.
Tematyka szkolenia:
a) Praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji.

SZKOLENIE 2 – dniowe:

Dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji 

Termin i miejsce: Witnica 10-11 września 2020 r.
Tematyka szkolenia:
a) Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (m.in. policja, oświata, zdrowie), celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach.
b) Zadania sądów, kuratorów, organów państwowych i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.

 

SZKOLENIE 3 – dniowe:

Na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel  

Termin: Danków 14-16 września 2020 r.
Tematyka szkolenia:
a) Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (m.in. policja, oświata, zdrowie), celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach,
b) Zasady tworzenia lokalnych strategii społecznych - wybór partnerów i zakresy zadań (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele).
c) Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny,

SZKOLENIE 3 – dniowe:

Dla kadry zarządzającej

Termin: Danków 21-23 września 2020 r.
Tematyka szkolenia:
a) Współpraca z innymi szczeblami samorządu w realizacji zadań. Zasady partnerstwa i jak je skutecznie wdrażać w pracy z rodzinnymi formami pieczy zastępczej,
b) Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami,
c) Kontrola zarządcza (m.in. organizacja skutecznych przepływów informacyjnych). 

Szczegółowe informacje już wkrótce zostaną umieszczone na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakładce projektu „Partnerstwo dla Rodziny”

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVD9r9FwGvldLOgJXeWKJPcAlrGZ3HIp6baQ6ygJ-MhV0yA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Wypełnij w Formularzach Google

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia