Top menu

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdania należy sporządzić na załączonym kwestionariuszu, a następnie przesłać do 31 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl oraz pocztową na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia