Top menu

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w Zielonej Górze
 Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 ul. Wyspiańskiego 15
 65-036 Zielona Góra
 pokój 01
 Termin: 14 marca 2018 r., godz. 900 – 1400
 Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.

 

Spotkanie w Gorzowie Wlkp .
 Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 ul. Kombatantów 34
 66-400 Gorzów Wlkp.
 Termin: 15 marca 2018 r., godz.  1000 – 1500
 Formularz należy przesłać do 13 marca 2018 r.
 
 
 Agenda spotkania:

  1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
  2. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – zagadnienia techniczne.
  3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl .
 

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 

W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.

 Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311 , numer telefonu 68 456 56 04 , adres e-mail efs@wup.zgora.pl .

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia