Top menu

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

W dniu 18 maja br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Piotr Fabijański Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 szt. narkotestów na kwotę 11 975,04 zł brutto.
Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że urządzenia te są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania. Od czerwca do października 2017 roku urządzenia „DrugWipe 6S” wykorzystywane były przez lubuskich policjantów służby ruchu drogowego 119 razy przy badaniach na zawartość głównych grup narkotyków w ślinie.
Ponadto przedmiotowe urządzenia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 2014, poz. 948).
Przedmiotowe urządzenia zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia