Top menu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. z dnia 5 kwietnia 2017r., Dz.U. z 2017 r. poz. 783) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Druk kwestionariusza sprawozdawczego dotyczącego realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariuszy i przesłanie ich do dnia 6 kwietnia 2018 roku drogą pocztową na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Karima Krupska - Inspektor  w Wydziale Polityki Społecznej ROPS – tel. 68 323 18 87.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia