Top menu

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poinformował, iż w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez ROPS w Opolu, przeprowadza wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. 

Zakłada się, że w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, która rozpocznie się w październiku br. uczestniczyć będzie ogółem 100 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa  śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego,  podkarpackiego i świętokrzyskiego na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i PS -DPS.VI.51112.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w II turach ( I tura – 40 osób tj. 2 grupy po 20 osób i II tura – 60 osób tj. 3 grupy po 20 osób), w systemie stacjonarnych, 11- zjazdów weekendowych -sobota i niedziela, I tura specjalizacji zostanie zrealizowana od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r., II tura od 14.09.2019 r. do 07.06.2020 r. W ramach projektu uczestnikom specjalizacji, poza realizacją usługi edukacyjnej, zostaną zapewnione usługi dodatkowe, tj.:

- pokrycie kosztów podróży;

- pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem tj. kolacja i śniadanie;

- pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i podręczników;

- pokrycie kosztów wyżywienia – obejmującego obiad, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),

- ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na czas specjalizacji;

- obsługa administracyjno – biurowa.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, który odpowiada za proces rekrutacji nr tel. 77 44 15 250 wew. 20 – z Panią Agnieszką Ponikowską.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia