Top menu

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) informujemy, że realizacja zadań założonych w ramach otwartych konkursów ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 kwietnia br. zakończył postępowanie konkursowe i nie przyznał żadnej organizacji pozarządowej środków na realizację zadań w ramach wyżej wymienionych konkursów.

Środki z konkursów zostaną przeznaczone na działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia